SNJ-bilden augusti 2004

Foton ur NJM-bildarkiv

Nynäsbanans första motorvagn, no 1, byggd av ASEA 1928. Uppställt vid Nynäsgård i väntan på skrotning, vilket skedde där 1955. På foto står vagnen uppställt på det s.k "blästerspåret". Det är här NJM nu projekterar för en ny bangård med en utställningshall. Foto Olof Sjöholm / Stig Nybergs saml.

SNJ-bilden, juli 2004

SNJ-bilden, juni 2004

SNJ-bilden, maj 2004

SNJ-bilden, april 2004

SNJ-bilden, mars 2004

SNJ-bilden, februari 2004

SNJ-bilden, januari 2004

SNJ-bilden, december 2003

SNJ-bilden, november 2003

SNJ-bilden, oktober 2003

SNJ-bilden, september 2003

SNJ-bilden, augusti 2003

Mer om SNJ