SNJ-bilden februari 2004

Foton ur NJM-bildarkiv

År 1947 köpte SNJ in ett begagnat B-lok från BJ (Bergslagens Järnvägar). På BJ hade loket hetat BJ B3 129. BJ hade i sin tur köpt loket begagnat från (HHJ) Helsingborg - Hässleholms Järnväg år 1936, vilka i sin tur hade köpt loket från SJ samma år. Som SJ-lok hade det hetat SJ B 1383. Loket är byggt av Vagn och Maskinfabriken i Falun år 1919, med tillverkarnummer 269.
På SNJ fick loket no 12. Efter att SNJ inköpt loket 1947 skickades den till Motala verkstad för en storrevision. Bilden ovan är taget vid Motala V efter denna revision. År 1952 omnumrerade SNJ loket och gav det no 2. Loket användes på Nynäsbanan fram till 1960, då loket skrotades. Foto från Stig Nybergs saml.

SNJ-bilden, januari 2004

SNJ-bilden, december 2003

SNJ-bilden, november 2003

SNJ-bilden, oktober 2003

SNJ-bilden, september 2003

SNJ-bilden, augusti 2003

SNJ-bilden, juli 2003

SNJ-bilden, juni 2003

SNJ-bilden, maj 2003

SNJ-bilden, april 2003

SNJ-bilden, mars 2003

SNJ-bilden, februari 2003

Mer om SNJ