SNJ-bilden juni 2003

Foton ur NJM-bildarkiv

Nynäsbanans ånglok no 8 vid Lövlunds lokstall år 1959. Lok no 8 inköptes år 1943 från TGOJ, där det hade haft no 88. Ursprungligen byggdes loket av Motala Verkstad som SJ N 577. Loket användes till växlingstjänsten i Nynäshamn fram till år 1960 då det som sista aktiva SNJ ånglok ställdes av. T.h syns "Sandboden" där bl.a loksand förvarades och t.v syns en anordning för tankning av dieselfordon. Foto: Bengt Hammar.

SNJ-bilden, maj 2003

SNJ-bilden, april 2003

SNJ-bilden, mars 2003

SNJ-bilden, februari 2003

SNJ-bilden, januari 2003

SNJ-bilden, december 2002

SNJ-bilden, november 2002

SNJ-bilden, oktober 2002

SNJ-bilden, september 2002

SNJ-bilden, augusti 2002

SNJ-bilden, juli 2002

SNJ-bilden, juni 2002

Mer om SNJ