SNJ-bilden Mars 2001

Vy över hamnen i Nynäshamn under 1930-talet. Under 1900-talets första hälft var det en livlig hamnrörelse i Nynäshamn. Bilden är tagen från den stora kolbrygga som fanns vid hamnen för att kunna fylla Nynäsbanans ånglok med kol från s.k decauvillevagnar.

SNJ-bilden, feb 2001

SNJ-bilden, jan 2001

SNJ-bilden, dec 2000

Mer om SNJ

Mer historia om Nynäshamn och Nynäsbanan