SNJ-bilden mars 2003

Foton ur NJM-bildarkiv

Nynäsbanans motorvagn no 8 i Nynäshamn den 31 maj 1965. Motorvagn no 8, liksom systervagnen no 9, var byggd av Linke Hoffman i Breslau år 1938 och inköptes begagnade från SJ år 1955. De skrotades år 1966 resp 1967. Foto av Bengt Hammar.

SNJ-bilden, februari 2003

SNJ-bilden, januari 2003

SNJ-bilden, december 2002

SNJ-bilden, november 2002

SNJ-bilden, oktober 2002

SNJ-bilden, september 2002

SNJ-bilden, augusti 2002

SNJ-bilden, juli 2002

SNJ-bilden, juni 2002

SNJ-bilden, maj 2002

SNJ-bilden, april 2002

SNJ-bilden, mars 2002

Mer om SNJ