SNJ-bilden september 2005

Foton ur NJM-bildarkiv

Nynäsbanans motorlok no 12 med ett persontåg i Nynäshamn år 1957. Lok no 12 är byggt av MAK i Tyskland år 1951. När SNJ gick ihop med SJ fick loket litt SJ T31 138. Loket slopades år 1969 och skrotades 1970 i Vislanda. Vagnen bakom loket är SNJ F 40 eller 41. Foto fr Stig Nybergs saml.

SNJ-bilden, augusti 2005

SNJ-bilden, juli 2005

SNJ-bilden, juni 2005

SNJ-bilden, maj 2005

SNJ-bilden, april 2005

SNJ-bilden, mars 2005

SNJ-bilden, februari 2005

SNJ-bilden, januari 2005

SNJ-bilden, december 2004

SNJ-bilden, november 2004

SNJ-bilden, oktober 2004

SNJ-bilden, september 2004

Mer om SNJ