Nynäshamns Järvägsmuseum

Test

SJ B 1136


SJ B 1136 vid lokstallet i Nynäsgård
Foto: Jonas Sjöberg

B-loket var ett av SJs vanligaste lok. Det tillverkades i 99 exemplar åren 1909-1919, varav de tre sista byggdes 1943-1944 för SWBs (Stockholm Westerås Bergslagens Järnväg) räkning.
Flera tillverkare var inblandade, NOHAB, Motala Verkstad, Järnvägsverkstäderna i Falun.

Loket var överhettat och avsett för godståg och tunga persontåg. Det förekom både med fyraxliga tendrar (som på bilden) och treaxliga tendrar.

Då Nynäsbanan behövde större och bättre dragkraft inköptes år 1944 en H3 (SJ A6) och 1947 ett f.d. SJ B-lok från Bergslagernas Järnväg (BJ).
Loket blev SNJ Nr 12. Det var tillverkat av Falun 1919 och hade den kortare treaxliga tendern, beroende på de små vändskivorna. Det skrotades 1960 som SNJ Nr 2. Lokets ursprungliga nummer hos SJ var B 1383.
Föreningen fick därför skaffa ett annat B-lok, för att återskapa miljön, och valet föll på SJ B 1136 som tillverkades av Motala Verkstad år 1912 med tillverkningsnummer 478. B 1136 har dock den större fyraxliga tendern.


B 1136 i Läggesta 1995.
Foto: Jonas Sjöberg


B 1136 vid Stockholms Central.
Foto: Jonas Sjöberg


B 1136 i Avesta/Krylbo i skymningen 1994.
Foto: Jonas Sjöberg