Nynäshamns Järvägsmuseum

Styrelsen för NJM


Ordförande:

 Nicklas Larsson


Vice ordförande:

 Jan Mellring


Sekreterare:

 Anders Öster


Kassör:

 Olof Lindström


Ledamöter:

 Bo du Rées

 Lars Tehler

 Vincent Valanouva


Suppleanter:

 Glenn Grybb

 Helge Eyser

 Oskar Granath