Nynäshamns Järvägsmuseum

Styrelsen för NJM


Ordförande:

 Nicklas Larsson


Vice ordförande:

 Jan Mellring


Sekreterare:

 Anders Öster


Kassör:

 Olof Lindström


Ledamöter:

 Helge Eyser

 Oskar Granath

 Lars Tehler

 Vincent Valanouva


 


Suppleant:

 Glenn Grybb